Ved utarbeiding av Wildbuild typeprosjekter har vi tenkt på ulike kundegrupper. I katalogen vår finnes det hus i både klassisk og funkisstil. Vi produserer hus med varierende ferdighetsgrad avhengig av kundens ønsker om resultat – alt fra fabrikkpakker til nøkkelferdige løsninger. I tillegg til typeprosjekter som finnes i vår katalog prosjekterer og produserer vi også hus med hensyn på kundens ønsker og visjoner.