WILDBUILD FABRIKKER

Vår produksjon og lagring av materialer ligger på 7000 m² gulvareal samlet i fem bygninger. Hver bygning oppfyller kravene for spesifikke produksjonsformål. Vi anvender kun beste utstyr og alle våre produksjonsmedarbeidere har gjennomgått hensiktsmessig opplæring for deres stillinger og er fagfolk innen deres virksomhet.

PRODUKSJONSANLEGG

• produksjon av elementer – 800 m²
• lagring – 800 + 900 m²

• sagbruk og høvelhus – 1900 m²

• forberedelse av tømmerdetaljer – 1000 m²

• produksjon av takstoler og posi-bjelker – 1700 m²

PRODUKSJONSKAPASITET

• 120 m² av elementer daglig

• 600 m² av elementer ukentlig

• 2400 m² av elementer månedlig

(i ett arbeidsskift)

Vi bruker kun mest avansert og svært nøyaktig utstyr og teknologi ved bearbeiding av detaljer, dermed har vi også svært stor produksjonskapasitet og produktene som vi leverer er mest mulig nøyaktige.

Ved bearbeiding av tømmerdetaljer for elementbygg, modulbygg og takstoler bruker vi automatiske og svært nøyaktige sagmaskiner – Hundegger SpeedCut K2i og Hundegger SpeedCut SC3. Ved produksjon av elementer bruker vi pneumatiske benker fra Randek og pneumatiske verktøy fra Senco.
Dersom vi dobler antallet arbeidsskift er vi i stand til å produsere ca. 5000 m² av elementer hver måned.